หน้าแรก กำหนดการ !update จดหมายเชิญ ฟอร์มจองห้องพัก ติดต่อ
ปิดรับสมัคร-เต็ม

รับเพียง ๑๐๐ คนแรก
ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒๑ มิ.ย ๖๐
หรือจนกว่าจะเต็ม