ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

คู่มือปฏิบัติงาน

ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
01.01.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11 ครั้ง
WorkFlow เฉพาะเจาะจง+คัดเลือก+e-market+e-bidding+สอบราคา update_18-01-2561
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
01.12.2019
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
379 ครั้ง
คู่มือ เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_Update_17-11-2560
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
02.04.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
394 ครั้ง
ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 update_13092560
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
02.04.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
389 ครั้ง
คู่มือวิธีการคำนวนราคากลาง
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
02.04.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6 ครั้ง
คู่มือ เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_Update_17-11-2560
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
02.04.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
396 ครั้ง
ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
02.04.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5 ครั้ง
คู่มือบันทึกราคากลางฉบับสมบูรณ์
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
04.02.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4 ครั้ง
คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifications)และราคากลาง
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
04.02.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย
หมวดหมู่ :
คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภทไฟล์
วันที่
04.02.2018
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 ครั้ง