4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สวรส.
หมวดหมู่ :
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
1.63 MB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1318 ครั้ง
ระเบียบการใช้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สวรส.
หมวดหมู่ :
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
174.39 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
830 ครั้ง
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พรบ. สวรส. พ.ศ. 2535
หมวดหมู่ :
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
152.65 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
844 ครั้ง
ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยการสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข
หมวดหมู่ :
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
255.50 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
887 ครั้ง
Health Systems Research Institute Act.
หมวดหมู่ :
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
242.73 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
813 ครั้ง
พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หมวดหมู่ :
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
546.55 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1128 ครั้ง