4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

คำสั่ง/ประกาศ

ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
1.31 MB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
428 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
258.70 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
809 ครั้ง
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อ สวรส.
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
175.65 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
799 ครั้ง
ประกาศ อำนาจหน้าที่ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
93.66 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
402 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินสำหรับการเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
2.20 MB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
830 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สวรส.
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
45.53 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
925 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวรส.
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
63.21 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
798 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและมอบอำนาจปฏิบัติงานแทน
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
150.62 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
807 ครั้ง
ประกาศ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วาระที่ 2
หมวดหมู่ :
คำสั่ง/ประกาศ
ประเภทไฟล์
ขนาดไฟล์
23.79 KB
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
812 ครั้ง