ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง
หมวดหมู่
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หมวดหมู่ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทไฟล์
วันที่
19.09.2023
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง
หมวดหมู่ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
436 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะจ้างฝากเอกสารฯ
หมวดหมู่ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
372 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาส
หมวดหมู่ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
432 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฝากเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทไฟล์
วันที่
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
396 ครั้ง