งานวิจัย

TopTEN งานวิจัยเดือนมิถุนายน

New Release

Title: การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพ และแบบจำลองการจัดสรรทรัพยากรกำลังคนด้านสุขภาพ Authors: ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย Issue Date...
การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพ และแบบจำลองการจัดสรรทรัพยากรกำลังคนด้านสุขภาพ
feedback
faq banner

สื่อเผยแพร่

ยังไม่มีข้อมูล