ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 400 คน
จำนวนดาวน์โหลด :44ครั้้ง
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย
นักวิจัย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ปีพิมพ์ :
2567
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย เนื้อหาประกอบด้วย 1) สถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2) งบประมาณและรายจ่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3) ผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 4) ความท้าทายของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ 5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/6021