4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

รายงานประจำปี 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย

ชื่อเรื่อง

รายงานประจำปี 2564 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย

ปีพิมพ์

2565

สนับสนุนโดย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ถึงแม้ว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง แต่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวรส. เป็นงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น แผนงานวิจัยระบบยา แผนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ แผนงานวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ แผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพ แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ แผนงานวิจัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย หรือแผนงานวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สวรส. มีงานวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพอย่างชัดเจนทั้งการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อรองรับการระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยา เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล การพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม เพื่อการทดสอบทางการแพทย์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพและแบบจำลองการจัดสรรทรัพยากรกำลังคนด้านสุขภาพ การศึกษาการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทยไปสู่การปฏิบัติงานในบริบทจริง การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต การศึกษาสถานการณ์และความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาร้านยาคุณภาพที่เป็นหน่วยร่วมบริการกับคลินิกหมอครอบครัว การสังเคราะห์ข้อเสนอและออกแบบเชิงนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2564 การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย โครงการวิจัยการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ เพื่อตรวจหาผู้ที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้

สวรส. ขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย เครือข่ายวิชาการ หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรสวรส. ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สนับสนุนการแก้ปัญหาของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้