4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ไฟล์วิทยากร การประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ

“ก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ”

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)

จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

08.30 – 09.00 น.

เข้าระบบและลงทะเบียน

รับชมคลิปวิดีทัศน์เกี่ยวกับ สวรส. และแนะนำคลังข้อมูลงานวิจัย สวรส.

09.00 – 09.15 น.

กล่าวต้อนรับและความเป็นมาของการประชุม โดย ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

09.15 – 09.40 น.

กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การวิจัย สวรส. ปี 2565-2569 กับการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก” โดย นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส.

09.40 – 09.50 น.

ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พักเบรค

09.50 – 11.45 น.

เสวนา “ก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ: ข้อเสนอโครงการแบบไหนตอบโจทย์งานวิจัย สวรส.” โดย

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการและผู้จัดการงานวิจัย สวรส. 

ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

ภญ.ดร.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

คุณบุณยวีร์  เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

ผู้ดำเนินรายการเสวนา: นายธีรธัช กันตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวรส.

11.45 – 12.00 น.

ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (รับชมคลิปวิดีทัศน์เกี่ยวกับ สวรส.)

13.00 – 14.30 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วงที่ 1 “เทคนิคทำวิจัย: เรียนรู้คู่มือบริหารฯ อย่างมืออาชีพ” โดย

ภญ.ดร.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย และ

ประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือบริหารงานวิจัย สวรส.

น.ส.ณัฐิญา ศิลปอนันต์ นิติกรอาวุโส

ทีมนักบริหารโครงการอาวุโส

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วงที่ 2 “เทคนิคทำวิจัย: ประสบการณ์บริหารฯ อย่างมืออาชีพ” โดย

- ดร.นภดล สุดสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.น่าน

- ดร.รุ่งนภา คำผาง นักวิชาการ HITAP

- รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 15.00 น.

ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พักเบรก

15.00 – 16.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมกับการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ” โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

16.00 – 16.25 น.

ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

16.25 – 16.30 น.

ปิดการประชุม โดย ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้