4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ไฟล์วิทยากร การประชุมเปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ

เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ

08.30–09.00 น.

 เข้าระบบและลงทะเบียน

09.00–09.15 น.

  รับชมคลิปวิดีทัศน์ สวรส. กล่าวต้อนรับและความเป็นมาของการประชุม โดย

 • ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

09.15–09.30 น.

กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษหัวข้อ: เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย

09.30–10.00 น.

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เป้าหมายด้วยหลักการใช้ OKRs โดย

10.00–12.00 น.

ประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย

ดำเนินการอภิปราย โดย คุณธีรธัช กันตามระ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

12.00–13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.00 น.

Research Utilization โดย

 • ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์  
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบ ววน.ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม-สกสว.

14.00–16.00 น.

บริหารและจัดการงานวิจัยเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล โดย

 • คุณนวรัตน์ วาจานนท์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • คุณโสภิชา เล้าเกต  
  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • คุณวรรณพร บุญเรือง  
  นักบริหารโครงการอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • คุณณัฐิญา ศิลปอนันต์  
  นิติกรอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • คุณศุภานัน ขาวสุด  
  หัวหน้าทีมบริหารปฏิบัติการ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

13.00–16.00

การทำวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพ (Health Technology Assessment : HTA) โดย

 • รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
  ประธานคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อและจัดลำดับความสำคัญเข้าสู่การประเมินความจำเป็นและผลกระทบ เพื่อกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข
 • รศ.ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย 
  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • คุณนริศา มัณฑางกูร 
  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ทพ.จเร วิชาไทย 
  ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

16.00 น.

สรุปปิดการประชุม โดย

 • ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ  
  ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ดำเนินรายการ โดย คุณอัปสร จินดาพงษ์  นักบริหารโครงการอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมายเหตุ

 • เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • เปิดคลินิกวิจัยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการตั้งงบประมาณโครงการ เวลา 10.00–15.30 น.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้