4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : งบประมาณการจัดบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว

ความเป็นมา
          หนึ่งในแนวทางการจัดบริการสำหรับคนต่างด้าวเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นมิตรต่อระบบริการสุขภาพ และผู้เข้ารับบริการ คือ ความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง (Financing) ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และสามารถรองรับจำนวนคนไข้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

          ปัจจุบันแหล่งงบประมาณการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับคนต่างด้าวมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) งบประมาณกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวภายใต้ระบบประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว บริหารจัดการโดย 2 หน่วยงานหลัก คือ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ดำเนินนโยบายระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับประชากรต่างด้าวภายใต้ระบบประกันสุขภาพ และ
2) งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เช่น งบประมาณแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) งบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ (พ.ศ. 2562) และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (พ.ศ. 2562) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการด้านการบริการสุขภาพ
ต่าง ๆ

          อย่างไรก็ตาม ประชากรต่างด้าวจำนวนมากที่ยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพ จำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง อุปสรรคสำคัญของการเข้าถึงบัตรประกันสุขภาพ คือ 1) เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงาน 2) ความเข้าใจในด้านหลักเกณฑ์การขอมีบัตรและสิทธิประโยชน์ของการมีบัตรประกันสุขภาพด้วยข้อจำกัดด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นกรณีมีผู้ป่วยต่างด้าวที่ไม่มีบัตรประกันใดและไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทั้งหมดได้ ก็จะนำไปสู่ภาระงบประมาณของหน่วยบริการด้วยวิธีสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแล้วแต่กรณี

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
• เน้นผลักดันนโยบายหรือมาตรการภาครัฐที่จะช่วยให้จำนวนประชากรต่างด้าวขึ้นทะเบียนและเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพได้มากขึ้น
• เพิ่มการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการมีประกันสุขภาพทั้งสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
• มาตรการการมีบัตรประกันสุขภาพควรจัดเตรียมและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

ผู้เขียน : จิราลักษณ์ นนทารักษ์ และคณะวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้