4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

คู่มือบริหารความเสี่ยง 2562

การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองค์กรเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางใน การจัดการกับสถานการณ์และรองรับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้มีส่วนได่ส่วนเสียพนักงานในองค์กรและสังคมเพื่อให้การพัฒนากระบวนการทํางานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วยรวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงานสวรส.ใช้เป็นแนวทางใน การทํางานได้เรียนรู้แนวคิดขั้นตอนและกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กําหนดและมี ส่วนรวมวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับองค์กรเพื่อให้กระบวนงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มี การเปลี่ยนแปลงได้

        คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจใน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่สวรส.พึงประสงค์โดยคํานึงถึง ความสอดคล้องของความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ตามแผนของสวรส.

        สวรส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการ ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของสวรส.สําเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้