ประกาศชื่อผู้โชคดีร่วมแสดงความเห็นกรอบวิจัย “ด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 56”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-15 14:56
ประกาศชื่อผู้โชคดีร่วมแสดงความเห็นกรอบวิจัย “ด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 56”
จำนวนผู้อ่าน
115

        เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย ทพ.จเร วิชาไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวรส. นางวิชญา เลขวิริยะกุล หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ ผู้จัดการด้านเนื้อหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สวรส. ร่วมเป็นสักขีพยาน จับรายชื่อผู้โชคดีรับเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Kindle Touch) จากการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนากรอบวิจัย “ด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ปี 2556” 11 ชุดโครงการ ในที่ประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 และผู้ที่แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ www.hsri.or.th/qn

        สำหรับผู้ได้รับเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Kindle Touch) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
        1. คุณกชชุกร หว่างนุ่ม พยาบาลวิชาชีพ หน่วยให้ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชวิถี
        2. คุณฉัตรสุดา อู้เฉื้อง Grant manager หน่วยงาน The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)
       (ผู้ได้รับ Kindle Touch  นำบัตรประชาชนติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2832-9232 หรือ 0-2832-9288)

        รางวัลเสื้อแจ๊คเก็ต สวรส. จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
        1. คุณวีรชาติ แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
        2. ดร.อนงค์ หาญสกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน หน่วยงาน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        3. คุณสลิลรัตน์ ชาบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
        4. คุณนฤมล รัตนากรพันธุ์ นักวิจัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
        5. คุณพรทิพย์ เจียมสุชน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
        (ผู้ได้รับเสื้อแจ๊คเก็ต ทาง สวรส. จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้)

        ทาง สวรส. ขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่ง สวรส. จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากรอบงานวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ต่อไป

ความคิดเห็น

เป็นความโชคดีโดยบังเอิญจริง ๆ ค่ะ ฝากให้คนอื่นไปรับแทนได้ไหมค่ะ มอบฉันทะ และให้บัตรประชาชนไปด้วย

ไม่ทราบว่าได้ติดต่อกับผู้รับผิดชอบหรือยังครับเแบอร์ผู้รับผิดชอบ 0-2832-9223 นะครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.