เอกสารการประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-06-18 09:27
แท็ก 
เอกสารการประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะจัดการความรู้มุ่งสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health system governance)
จำนวนผู้อ่าน
271

กำหนดการประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” 

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

หัวข้อ กระตุกต่อมคิด กระจายอำนาจแล้ว ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน

 

วิทยากร :    รศ.วุฒิสาร ตันไชย, รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นพ.อำนวย  กาจีนะ, คุณวัลลภ  พริ้งพงษ์, นพ.สุธี  ฮั่นตระกูล

ดำเนินรายการ :  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ความคิดเห็น

เป็นประโยชน์ในการวางแผนงาน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.