พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-02-05 13:13
แท็ก 
พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
จำนวนผู้อ่าน
1965

Title:            พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Authors:       สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Issue Date:  Oct-2018
Publisher:    สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Abstract

เนื่องด้วยในโอกาสที่การสาธารณสุขไทยมีวาระครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทำ “พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย” เพื่อรวบรวมคำศัพท์ ความหมาย ตลอดจนคำแปลภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในวงการสาธารณสุขสาขาต่างๆ ให้มีความครอบคลุม ตามรูปแบบของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งถือเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การศึกษา การวิจัย และการต่อยอดความรู้ในด้านระบบการสาธารณสุขไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

ความคิดเห็น

ไม่สามารถ download พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ค่ะ

 

>> ตอบ

>> เรียนคุณไพทิพย์ เป็นตัวเล่มครับ ต้องมายืมที่ห้องสมุดครับ

>>webmaster

ควรเปลี่ยนจากคำว่าดาวน์โหลดทั้งฉบับเป็นคำอื่น เนื่องจากทำให้เข้าใจผิดว่าเป็น ebook ที่สามารถดาวน์โหลดได้

>> มีไฟล์ครับ http://www.sem100library.in.th/medias/%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%...

>> แต่ถ้่โหลดไม่ได้ มีตัวเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.