ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-05-07 11:49
แท็ก 
ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI FURUM ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ นำเรื่อง 3 ระบบกองทุนสุขภาพ มาเสนอให้เห็นความเป็นมาและความแตกต่าง...
จำนวนผู้อ่าน
1372
Title: ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Authors: สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์, บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ,พินทุสร เหมพิสุทธิ์
Issue Date: Apr-2556
Publisher: สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Abstract: ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยฉบับนี้ เป็นรายงานการสังเคราะห์สถานการณ์ของระบบประกันสุขภาพไทยในปัจจุบัน ที่มาจากรายงานผลการศึกษาต่างๆ และจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังจะช่วยสะท้อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาและทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมภายใต้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไทย
Download: ความเหลื่อมล้ำ.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 3.51 MB)

 

ความคิดเห็น

น่าสนใจ และได้ความรู้มากค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้ครับ

//แก้ไขให้แล้วครับ หรือ link ตรง ๆ ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3820 webmaster

สามารถซื้อได้ที่ไหนคะ อยากได้เป็นรูปเล่มไว้อ่านค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.