4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๑. เครื่องแบบพิธีการของผู้ปฏิบัติงาน สวรส. มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบการสนับสนุนให้ผู้ปฎิบัติงาน สวรส. ได้รับสวัสดิการเครื่องแบบพิธีการโดย สวรส. สนับสนุนค่าเครื่องแบบพิธีการและเครื่องหมาย ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อคน และสนับสนุน ๑ ครั้งต่อคน

๒. ขอให้ปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และนำมาให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้