การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance, AMR)หน้าหลัก AMR | เกี่ยวกับโครงการ | บุคคลากรสุขภาพประชาชนกิจกรรม | ติดต่อโครงการ


ข่าวกิจกรรม

AMR จัดกิจกกรรมในสัปดาห์ตระหนักรักษ์ยาปฏิชีวนะ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558

 

 สื่อมัลติมีเดีย

 

 เชื้อดื้อยา : หายนะของมนุษย์ทั้งโลก

ลุงสนอง - หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา 

 ป้าอึนกับหมอหยวน - หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา 

ลิงก์ ป้าอึนกับหมอหยวน - หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา

 

 สื่อสิ่งพิมพ์  (ต้องการตัวเล่มติดต่อโครงการโดยตรง)
 หนังสือ คู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 

หนังสือ คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

หนังสือ คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
       

** Available only digital format