4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

16.11.2023
169 Views

สวรส. หนุนกลไกประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร พร้อมยกระดับประสิทธิภาพระบบวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลง

เครือข่ายหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยของประเทศ (Program Management Unit: PMU) นำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการนำผลการประเมินเชิงกระบวนการ และข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละ PMU ตลอดจนร่วมออกแบบแนวทางการใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาระบบการวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ
13.11.2023
308 Views

สวรส. ระดมเครือข่ายวิจัยของประเทศ บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาด้วยวิจัยระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์แท้จริง

บทบาทหนึ่งของงานวิจัยมีความสำคัญต่อการกำหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศให้เกิดทิศทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันแหล่งทุนวิจัยมีหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น แหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม (ววน.) ทุนวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ทุนวิจัยจากต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีลักษณะต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการและฐานข้อมูลกลาง เกิดความซ้ำซ้อน ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอาจมีทิศทางที่กระจัดกระจายและพลังความรู้อาจลดทอนลงจากการทำงานแบบแยกส่วนออกจากกัน
06.11.2023
423 Views

ผอ.สวรส. ชงแผนขับเคลื่อนองค์กร 3 ปีต่อบอร์ด สวรส.

ผอ.สวรส. ชงแผนขับเคลื่อนองค์กร 3 ปีต่อบอร์ด สวรส. เร่งปรับองค์กรสู่สมรรถนะสูง มุ่งโจทย์วิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมใช้องค์ความรู้พัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและวิกฤตเร่งด่วน การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (บอร์ด สวรส.) ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.กสธ.) เป็นประธานการประชุม และ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ผอ.สวรส.) กรรมการเเละเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากผู้เเทน กระทรวงเเละผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
26.10.2023
276 Views

สวรส. ชงทิศทางพัฒนาวิจัยระบบสุขภาพ ตอบสนองนโยบาย พร้อมระดมความเห็นเครือข่ายสังคม เร่งสู่สุขภาพที่ดีกว่า

เครือข่ายสังคมจัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมสุขภาวะตอบรับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้บริหารและผู้บริหารปัจจุบันขององค์กรสำคัญในระบบสุขภาพ อาทิ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์อาวุโส สวรส. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ฯลฯ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
25.10.2023
292 Views

“สถานการณ์สุขภาพจิตกับเหตุรุนแรง” แก้ไขเฉพาะจุด-หรือยกระดับแบบครบวงจร วิจัยชี้ : โมเดลต่างประเทศ-ชงข้อเสนอจัดการช่องว่างไทย

ร่องรอยความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งเหตุการณ์กราดยิง การฆ่าตัวตาย การก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ ปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในสารตั้งต้นของหลายเหตุการณ์คือ อาการหรือโรคทางด้านจิตใจที่ส่งผลต่อการควบคุมความคิด อารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยจิตเวชมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 7 ปีให้หลัง โดยสถิติจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2565 ไทยมีผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการจำนวน 2,474,769 คน ขณะที่หากย้อนไปปี 2558 ตามรายงานมีจำนวนอยู่ที่ 1,399,584 คน หรือก็คือมีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคน1  ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของ
18.10.2023
254 Views

สวรส.-สกสว. จับมือหารือแนวทางขับเคลื่อนวิจัยระบบสุขภาพของประเทศในอนาคต พร้อมจัดระบบบริหารงบวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ สวรส. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สวรส. คุณธีรธัช กันตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวรส. ทพ.จเร วิชาไทย คุณบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัย และคุณวิทพงศ์ สินสูงสุด หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และผู้บริหาร สกสว. เพื่อหารือกรอบการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนเชิง
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้