ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

ประชุมวิชาการ ๓๐ ปี สวรส. - EP2 -“30 ปี ที่ผ่านมา : งานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย”

เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง หัวข้อ “30 ปี ที่ผ่านมา : งานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย” นำเสนอโดย ดร.นพ.วิโรจน์ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) นพ.สุภกร บัวสาย อดีตอดีตผู้จัดการ สสส. และผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นพ.อนุวัฒน์ศุภชุติกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อดีต เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย รักษาการที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข ------------------------------------------------ นำเสนอสถานการณ์และบริบททั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง มากในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา มีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น งานวิจัยด้านสุขภาพของไทยได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการพัฒนาระบบสุขภาพได้ประสบความสำเร็จตามทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศโดยการใช้ชุดความรู้จากงานวิจัยเชิงระบบ และอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ที่มีผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และทิศทางของการทำวิจัยซึ่งมีทั้งการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบสุขภาพ ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล ทำให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ผ่านมา 03:37 นพ.อำพล จินดาวัฒนะ : นำเสนอประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดกลไกเชิง สถาบันในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ และการก่อกำเนิด สช. 21:30 นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล : นำเสนอประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพ รับรองสถานพยาบาลโดยใช้กลไกเชิงสถาบันและการก่อกำเนิด สรพ. 33:10 นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร : นำเสนอประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเงินการคลัง สุขภาพและการก่อกำเนิด IHPP 47:08 นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์: นำเสนอประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้องค์ความรู้ ด้านวิจัยสังคมและสุขภาพ 01:05:25 นพ.สุภกร บัวสาย : นำเสนอประสบการณ์ในการก่อกำเนิด สสส. และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา โดยใช้องค์ความรู้เชิงระบบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้