ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู
จำนวนผู้อ่าน : 372 คน
จำนวนดาวน์โหลด :64ครั้้ง
รวมระเบียบ กฎหมายที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิจัย :
ธีรเดช นรัตถรักษา , คณิดา นรัตถรักษา , ปิยะ ศิริลักษณ์ , สุภินดา ศิริลักษณ์
ปีพิมพ์ :
2566
สนับสนุนโดย :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่เผยแพร่ :
29 กันยายน 2566

ในช่วงเวลาปีเศษที่ผ่านมา นับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายอำนาจหน้าที่ที่สำคัญครั้งใหญ่ จากราชการส่วนกลางสู่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีงานวิจัยจำนวนมากที่มีการระบุถึงความสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการทั้งในเรื่องคน เงิน สิ่งของ การนำนโยบายด้านสาธารณสุขจากราชการส่วนกลางสู่ราชการส่วนท้องถิ่น และจากผลการศึกษาหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการรับถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. พิษณุโลก กรณีศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปีงบประมาณ 2565 นั้น คณะผู้วิจัยได้จัดทำข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบที่ต้องปฏิรูป หรือปรับปรุงทั้งหมดรวม 27 ประเด็น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของกฎ ระเบียบที่ล้าสมัยที่การขาดการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกระจายอำนาจหน้าที่ให้แก่ท้องถิ่นในด้านการสาธารณสุขหรือการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข แล้วแต่กรณี ในการนี้คณะผู้วิจัยได้จัดทำหนังสือ “รวมระเบียบ กฎหมายที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด” เล่มนี้ ซึ่งมีข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ การประสานงานหรือบูรณาการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ลิงก์ต้นฉบับ : https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5945

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้