4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ครม. เห็นชอบร่าง MOU สวรส. กับ กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรฯ เตรียมจับมือพัฒนาด้านวิจัย-บุคลากร-เทคโนโลยี -ระบบบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์

โดยสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 29 พฤศจิกายน 2565 วาระต่างประเทศ เรื่องที่ 29 รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ


โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ขอบเขตความร่วมมือ 1) พัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาและฝึกอบรม (joint degree programs, short courses, fellowship) 2) ความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่มโรควินิจฉัยยาก มะเร็ง เภสัชพันธุศาสตร์ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดเชื้อ 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์ 4) สนับสนุนและส่งเสริมกลไกที่มีอยู่แล้วสำหรับรองรับฐานข้อมูลพันธุกรรมของประเทศ เพื่อการพัฒนาชุดข้อมูลจีโนมที่เข้าถึงร่วมกันได้สำหรับการสร้างแบบจำลองร่วมกัน
2. รูปแบบความร่วมมือ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี 2) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนในการศึกษาดูงาน รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นโดยประเทศคู่สัญญา 3) การอบรม สัมมนา workshop และ 4) การทำโครงการร่วมกัน (joint projects)
3. การบริหารความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับทิศ (A Joint Working Group on Genomics Cooperation) โดยมีประธานร่วมที่มาจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขและการดูแลทางสังคม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีการลงนาม โดยความร่วมมือจะมีระยะเวลา 5 ปี และอาจขยายระยะเวลาต่อออกไปได้อีก 5 ปี เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอยุติความร่วมมือภายใน 3 เดือนก่อนวันที่บันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นสุด
admin
08 ส.ค. 66
หัวข้อ

test

รายละเอียด

test


admin
02 ก.ย. 66
หัวข้อ

ทดสอบ

รายละเอียด

ทดสอบ


bhxlRdke
06 ก.ย. 66
หัวข้อ

1

รายละเอียด

20


แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้