ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สวรส.ยินดีน้อมรับ ร้องเรียนการทุจริต เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน การประสานงานและการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งท่านสามารถเป็นหูเป็นตา ร้องเรียนเรื่องการทุจริตในหน่วยงานของ สวรส.โดยสามารถใช้ช่องทาง

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคารสุขภาพชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

2. ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่ 88/39 ถนน ติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3. ช่องทาง ออนไลน์ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (ส่งถึงผู้บริหารโดยตรง)

4. โทรศัพท์ 0 2027 9701 แฟกซ์ 0 2026 6822

5. email ผู้บริหาร drsupakit@hsri.or.th

สวรส. ขอขอบคุณข้อมูลทุกท่านที่ส่งมายัง สวรส. ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บเป็นความ ลับ โดยระบบจะส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง.

แบบฟอร์ม แนะนำ ติชม ร้องเรียน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ข้อมูล ถ้ามีกรุณาแนบ
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx mp3 rar zip.