การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-01-16 14:28
แท็ก 
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาและวางแผนสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประชากรที่มีศักยภาพนั้น มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสำคัญที่หลากหลาย
จำนวนผู้อ่าน
20857

Title:             การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557
Authors:       วิชัย เอกพลากร และคณะ
Issue Date:  Nov-2016
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์หลักของการสำรวจฯ คือ แสดงความชุกของโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ การกระจายตามเพศ และกลุ่มอายุ ในระดับประเทศ ภาค และเขตปกครอง ตัวอย่าง multi-stage random sampling จากประชากรไทยที่อาศัยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 15-59 ปี จำนวน 15,120 คน และ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 8,640 คน รวม 23,760 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม เมื่อตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2558 ผลการสำรวจได้ผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 19,468 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 81.9

ผลการสำรวจในกลุ่มสุขภาพผู้ใหญ่วัยแรงงานและสูงอายุมี จำแนกเป็นหัวข้อ ดังนี้ พฤติกรรมสุขภาพ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมทางกาย พฤติกรรมการกินอาหาร การกินผักผลไม้ การใช้ยาและอาหารเสริม ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง การมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยร่วมกัน ภาวะซึมเศร้า ภาวะโลหิตจาง การบาดเจ็บ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อม การหกล้ม ภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวัน การเสื่อมของอวัยวะ

Download :       hs2301.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ความคิดเห็น

การสำรวจครั้งที่ 5 นี้ เป็นจุดบอกว่าเราต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่าดูเหมือนจะยากมาก..แต่ก้อต้องทำ อีก20 ปีถ้าทำสำเร็จ..นั้นคือมรดกที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน > และอยากได้หนังสือมาไว้ใช้ประกอบการทำงานค่ะ จะแจ้งได้ทางใดบ้างค่ะ

--------------------------------

ตอบ : มีแจกจ่ายที่ห้องสมุดเสมพริ้งพวงแก้ว อาคารสุขภาพแห่งชาติครับ

webmaster

มีประโยน์ดี

ดีมากคะ
 

Very good reference ค่ะ

 

มีการสำรวจดัชนีมวลกายไหมคะ เข้าดูยังใง?

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.