ถอดบทเรียนการนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-11-30 09:14
แท็ก 
ถอดบทเรียนการนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การประเมินระบบการบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพไทย Authors: ธีระ วรธนารัตน์ Issue Date: 2015...
จำนวนผู้อ่าน
227

Title:               ถอดบทเรียนการนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในประเทศไทย
Authors:         นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
Issue Date:     2015
Publisher:       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การถอดบทเรียน เรื่อง การนำแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยมาใช้ในประเทศไทย เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นการค้นหาความรู้จากการปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ และนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

การถอดบทเรียนครั้งนี้ได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีประสบการณ์การปฏิบัติโดยตรง โดยมีทั้งการปฏิบัติที่ดีแล้ว และการปฏิบัติที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ รวมถึงแนวทางการแก้ไข

Download :       hs2216.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.