การพัฒนาธุรกิจคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-10-02 08:55
แท็ก 
การพัฒนาธุรกิจคนพิการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ Authors: ธีระ ศิริสมุด...
จำนวนผู้อ่าน
281

Title:               การพัฒนาธุรกิจคนพิการ
Authors:         อาภาพรรณ ชนานิยม, วัชรา ริ้วไพบูลย์ และ วรรณพร บุญเรือง
Issue Date:     2015
Publisher:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

Abstract

ปัจจุบันจำนวนคนพิการในประเทศไทย มีมากกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งแม้ว่าจะมีความพิการที่หลากหลาย แต่ทว่า หลายหน่วยงานพยายามช่วยส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ การให้คำแนะนำและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ไปในทิศทางที่สามารถสร้างงานและพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลคนพิการของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

หนังสือการพัฒนาธุรกิจคนพิการ จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาธุรกิจคนพิการ เพื่อใช้ในการเผยแพร่และขยายผล ไปยังคนพิการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในวงกว้าง และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ

Download :       hs2195.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.