ธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-08-26 10:19
แท็ก 
ธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: Entertainment เปิดโลกความบันเทิง​ Authors: ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์, สิริกาญจน์ สมนึก และ...
จำนวนผู้อ่าน
466

Title:               ธุรกิจคิดไม่เล็ก : ธุรกิจเล็กๆ ที่เกิดจากหัวใจและความคิดไม่เล็กจากคนพิการ
Authors:         โอปอล์ ประภาวดี
Issue Date:     2015
Publisher:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข( สวรส.) 

Abstract

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ได้จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการและการขยายเครือข่ายการประกอบการด้านสังคมของคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยตระหนักถึงการมีงานทำและมีรายได้ที่เพียงพอของคนพิการ ว่าเป็นปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการยกระดับการประกอบอาชีพ การเพิ่มโอกาส การเข้าถึงอาชีพให้กับคนพิการ ทั้งนี้จะเป็นการลดภาระด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและสังคม

ที่ผ่านมา สวรส.และสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้เริ่มดำเนินการเพื่อพัฒนาอาชีพอิสระในชุมชนของคนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์กลไก และเชื่อมโยงช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับคนพิการ

ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์จากคนพิการที่มีความเป็นมาและมีเรื่องราวที่น่าสนใจจำนวนมาก ซึ่งถ่ายทอดผ่านหนังสือ "ธุรกิจ คิดไม่เล็ก" เล่มนี้

หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จักและสนับสนุนธุรกิจของคนพิการ โดยมิได้มุ่งหวังให้เป็นหนังสือที่บอกเล่าธุรกิจของคนพิการ เพื่อให้คนทั่วไปได้ซื้อหาสินค้านั้นๆ เพราะความเมตตาสงสารผู้ทำเป็นคนพิการ แต่ให้ซื้อหรือเห็นคุณค่าเพราะตระหนักถึงคุณค่าในตัวสินค้านั้นจริงๆ

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ธุรกิจนอกกรอบ โดยที่ความพิการมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นี้

สาระสำคัญของหนังสือไม่เพียงเป็นการวิเคราะห์และถอดบทเรียนธุรกิจของคนพิการหรือธุรกิจที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกด้วยความรู้ในเชิงสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะความหมายในการทำธุรกิจและการบริโภคของผู้คนยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดไอเดียไปต่อยอดพร้อมกับแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้

Download :       hs2168.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.