การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-01-06 15:21
แท็ก 
การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมติดตามข้อมูล พร้อมร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาพเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ “...
จำนวนผู้อ่าน
756
Title:  การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
Authors:  ธีระ ศิริสมุด และคณะ
Issue Date:  2014
Publisher:  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ    

Abstract: 

ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน และยังมีคนพิการจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ เช่น ไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ทั้งที่มีความจำเป็น การที่คนพิการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เกิดจากอุปสรรคหลายประการ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการ ที่แม้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ จะระบุหลักการเรื่องความครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติยังมีความแตกต่างในด้านรายการสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ และกลไกการจ่ายค่าบริการตามสิทธิ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้คนพิการบางกลุ่มเข้าไม่ถึงการบริการที่จำเป็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อลดช่องว่าง และแก้ไขปัญหาความความเหลื่อมล้ำดังกล่าว
 
 รายงานการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฉบับนี้ ได้ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทยและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการลดความเหลื่อมล้ำและคนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

Download:   hs2145.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ความคิดเห็น

เป็นเรื่องที่ดีครับ เพื่อให้เกิดการปรังให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง

อยากให้เพิ่มการเจาะรูปแบบกลไกระดับจังหวัดค่ะ จะได้นำผลการวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารระดับต่างๆ เห็นถึงความสำคัญและความน่าเชื่อถือข้มูลที่ใช้ในการวางแผนงานและจัดงบประมาณที่สอดคล้องอย่างคุ้มค่า

การทบทวนเป็นสิ่งจำเป็นค่ะเพราะจะทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าการทำงานภาครัฐค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.