ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ผู้รับจ้างงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-07-31 21:24
แท็ก 
ระยะเวลา
31 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
62

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้รับจ้างงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐

โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

------------------------

ตามประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๓ ราย นั้น

ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุดในครั้งนี้ คือ บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข