ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-09-22 17:18
แท็ก 
ระยะเวลา
22 กันยายน 2558 ถึง 22 ตุลาคม 2558
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
จำนวนผู้อ่าน
54

                                                                                                                ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

                                                                                                                 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                                                                                 งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

                                                                                                                --------------------------------------------------------------

                 ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างเหมางานรักษา   ความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 นั้น

                 มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 4 ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 520,020 บาท (ห้าแสนสองหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

                                                                                                                                                                                                  ประกาศ ณ วันที่  22  กันยายน  2558            

                                                                                                                                                                                                           พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
                                                                                                                                                                                                        (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                                                                                                                                                                   ผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข