ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง...ขยายเวลาจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-13 11:45
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
251 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
43ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ขยายเวลาจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด

------------------------------------------------------------

 

                                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีประกาศเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 20สิงหาคม 2556 นั้น


                                  สวรส. ขอขยายเวลาให้ยื่นซองเสนอราคาออกไปอีกจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2556

                                                   
                                                                                      จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                 สวรส.
 

ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา) โทร 0 2832 9227                          

หรือ ดาวน์โหลดจากลิ้งก์ด้านล่าง  ภายในวันที่   18 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.

 

AttachmentSize
Announced.pdf194.73 KB
Account.pdf53.54 KB
Quotation.pdf96.71 KB