ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน่าที่

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2015-08-31 13:50
Default image
จำนวนผู้อ่าน
172

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ http://www.hsri.....job/detail/6320

1. นางสาวศศรส  แก้วเขียว

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ http://www.hsri.....job/detail/6318

1. นายเอกกวีร์  พิทักษ์ธนัชกุล

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน http://www.hsri...../job/detail/6316

ลำดับที่ 1 นางสาววัชรี  ชูวงศ์

ลำดับที่ 2 นางสาวธมนรัตน์  ภคทองไพโรจน์

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมายเหตุ : สวรส.จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นเห็นสมควรยกเลิกบัญชีก่อนกำหนดเพื่อเปิดสอบใหม่

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.