ประกาศผลการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย ปี 56 (11 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-18 11:34
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
PDF
- bytes
82 หน้า
ดาวน์โหลด
371 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
103

0d215f2525

ประกาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2556 (11 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน)

: กลุ่มเรื่องข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อ้อยและน้ำตาล อาหาร

การวิจัยพื้นที่สูง ปาล์มน้ำมัน การคมนาคมขนส่งระบบราง

AttachmentSize
ประกาศผลการคัดเลือกขอเสนอการวิจัย ปี 56745.51 KB

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.