ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...รับจ้างทำสารคดีวีดิทัศน์ในรูปแบบ DVD สำหรับใช้ประกอบการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2557

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-31 15:28
Default image
จำนวนผู้อ่าน
73

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างทำสารคดีวีดิทัศน์ในรูปแบบ DVDสำหรับใช้ประกอบการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2557

 --------------------------------------------------------------

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศจัดหาผู้รับจ้างผลิตวีดิทัศน์สารคดีในรูปแบบ DVD ประกอบการศึกษาดูงาน (Field trip) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2557ดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขลงวันที่ 18ตุลาคม 2556นั้น

 

                  ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ นางสาวกิติมาภรณ์  จิตราทร เสนอราคาเป็นเงิน 1,018,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

                  ประกาศ ณ วันที่   31   ตุลาคม  2556

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.