ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-19 15:17
Default image
จำนวนผู้อ่าน
29

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

--------------------------------------------------------------

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศคัดเลือกและได้ขยายเวลาประกาศคัดเลือก ผู้รับจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่  11กันยายน 2556นั้น นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 2ราย นั้น

                  
                   ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัทมารีน แอซเซ็ท โปรเทคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

                   ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2556

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.