ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-18 15:39
Default image
จำนวนผู้อ่าน
41

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

--------------------------------------------------------------

 

                         ตามที่ ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่องจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 4ราย นั้น

                        ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัทอมรอินเตอร์ การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,035,000 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


                         ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2556

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.