ด่วน !! เชิญร่วมงาน R2R “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-07-23 12:51
ด่วน !! เชิญร่วมงาน R2R “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
จำนวนผู้อ่าน
278

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคีเครือข่าย R2R ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายนักวิจัย และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 6 โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่นั่งยืน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

          นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข รักษาการผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า การจัดงานทั้ง 3 วัน มีหัวข้องาน R2R ที่ถูกหยิบมานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย R2R ที่น่าสนใจอย่างมากมาย จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการทำงานและเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัย R2R ให้เกิดผลในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้เป็นช่องทางให้เครือข่ายงานวิจัย R2R มีการเชื่อมโยงและเสริมพลังมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักการ R2R ไปปรับใช้ในหน่วยงาน

           โดยวันแรก 31 กรกฎาคม 2556 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดงานและร่วมปาฐกถา เรื่อง “Evidence Based Management กับการตัดสินใจเชิงนโยบาย” จากนั้นร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถี R2R สู่วัฒนธรรมการเรียนรู้” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานโครงการ R2R และเต็มอิ่มไปด้วยประเด็นคุณภาพและปริมาณที่น่าสนใจจากห้องย่อยที่นำเสนอผลงาน R2R ดีเด่น เช่น การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นพริ้วเพื่อการเข้าถึงยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและระบบบริการคลินิกวาร์ฟารินในบริบท รพ.ชุมชน การพัฒนางานล้างไตทางช่องท้องเพื่อห้องกันการติดเชื้อของแผล รพ.โพธาราม Antibiotics Smart Use (ASU) ที่โรงพยาบาลศิริราช การรายงานผลการเพาะเชื้อจากเลือดที่รวดเร็ว ของ รพ.สุราษฏร์ธานี การลดอัตราการขาดยาผู้ป่วยจิตเวชด้วยรูปแบบการดูแลแบบเครือข่ายของศูนย์สุขภาพชุมชน ต.บางม่วง เป็นต้น

           วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหัวข้อต่างๆ อาทิ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข (บทบาทใหม่การปฏิรูปกระทรวงฯ), R2R กับการลดความสูญเสีย, R2R Clinic ระเบียบวิธีที่ใช้กันบ่อยกับงาน R2R ในชุมชน, ผู้ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง (Influencer) ฯลฯ และวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยกับการเพิ่มผลผลิตของชาติ” โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “R2R กับการสร้างเสริมสุขภาพ” โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวที “ทิศทาง R2R ต่อระบบสุขภาพไทย” และปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น

          ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง http://r2r.hsri.or.th ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-2661, 0-80459-8170 (ทั้งนี้ โปรดสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตามวิธีที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านและการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนที่ถูกต้องสมบูรณ์)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.