ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-02-08 11:57
Default image
จำนวนผู้อ่าน
53

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส).และองค์กรภาคีขอแสดงความยินดีแก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย และขอแสดงความเสียใจแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก อันเนื่องด้วยเหตุผลเพียงประการเดียว คือ การอบรมครั้งนี้ไม่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้เกิน 15 ท่าน

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สวรส.จะออกหนังสือเชิญ และแจ้งรายละเอียดการเตรียมการก่อนเข้ารับการอบรมในเร็ววันนี้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สวรส.จะเก็บรายชื่อของท่านสำหรับพิจารณาในการอบรมครั้งต่อไป

ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจในการอบรมนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.