ประกาศขยายเวลาให้ยื่นซองเสนอราคาออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-10-04 17:05
Default image
จำนวนผู้อ่าน
23

             ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีประกาศเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

สวรส. ขอขยายเวลาให้ยื่นซองเสนอราคาออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สวรส.

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.