จุฬา – สวรส. – สรพ. จัดแถลงข่าว จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-08-23 17:06
จุฬา – สวรส. – สรพ. จัดแถลงข่าว จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"
จำนวนผู้อ่าน
106

จุฬา – สวรส. – สรพ. เชิญร่วมงานแถลงข่าว “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารอนันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ – สวรส. – สรพ. ผนึกกำลัง ตั้ง “ศูนย์วิจัย” สร้างกลไก “พัฒนาระบบบริการสุขภาพ” ระดับชาติ ตอบโจทย์ “ระบบบริการด้านสุขภาพ” ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ “การลงทุนด้านทรัพยากร” ยังน้อย งานท้าทายใหม่ !!  เพื่อรองรับ “ปัญหา – สถานการณ์” ในอนาคต

 

  • พุ่งเป้า “วิจัยระบบบริการสุขภาพ” ที่มีผลกระทบสูง

  • พร้อมพัฒนา “ข้อเสนอทางนโยบาย” จากงานวิจัย

  • สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ


โดย
•    รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
•    นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารอนันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* * * * * * * * *
เวลา    10.45 น.    : แขกรับเชิญและสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาถึง
                            : สื่อมวลชนลงทะเบียน
                            : อาหารว่าง
เวลา    11.00 น.    : “ พิธีลงนามความร่วมมือ ” โดย
•    รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    นพ.พงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
•    นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )


เวลา    11.15 น.    : “ การแถลงข่าว ” แก่สื่อมวลชน
•    นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวถึง ประเด็นท้าทายของงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( 10 นาที )
•    รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึง วัตถุประสงค์พร้อมขอบข่ายและเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จากการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ” ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการของ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สวรส.  และ สรพ. (10 นาที )
•    นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าว การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยของสถานพยาบาล  (10 นาที)


เวลา    11.45 น.    : สื่อมวลชนซักถาม / ถ่ายภาพ
เวลา    12.00 น.    : อาหารกลางวัน (ห้อง 212)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.