กิจกรรม

 • โครงการจัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์
  15/09/2014 - 15:09
  Download ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการจัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ หลักการและเหตุผล เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย...
 • โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย(Research Manager : RM)
  04/08/2014 - 16:31
  ** 20/10/2557 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม!! "สวรส.ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศเข้ารับการอบรม" โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research...
 • รูปโลโก้ของงาน
  21/05/2014 - 14:58
  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies)" ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11
 • รูปมาสคอดของงาน (รูปหุ่นยนต์ตัวใหญ่และตัวเล็ก)
  21/05/2014 - 10:39
  เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สนองความต้องการของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์ปิดช่องว่างและสร้างโอกาสของการพัฒนา บนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและมีโอกาสนำมาใช้งานได้จริง
 • สวรส. เปิดรับผลงาน “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต !!”
  14/05/2014 - 10:03
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เตรียมจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” 4-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมเปิดรับบทคัดย่องานวิจัยคัดเลือกร่วมแสดงภายในงาน

รายการเลขหน้า