สวรส. เปิดรับผลงาน “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต !!”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-05-14 10:03
แท็ก 
ระยะเวลา
01 พฤษภาคม 2557 ถึง 06 กันยายน 2557
สวรส. เปิดรับผลงาน “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต !!”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
PDF
42.33 KB
วิจัยเปลี่ยนชีวิต
ดาวน์โหลด
510 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI-FORUM ฉบับนี้ ถือเป็นวาระพิเศษที่ทาง สวรส. ได้ประมวลข้อมูล...
จำนวนผู้อ่าน
1957

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เตรียมจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” 4-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมเปิดรับบทคัดย่องานวิจัยคัดเลือกร่วมแสดงภายในงาน

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า สวรส. เตรียมจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เน้นการนำเสนอคุณค่างานวิจัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมาร่วมคิด ร่วมทำวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป ภายในงานประกอบด้วยเวทีวิชาการที่เป็นสถานการณ์สุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิเรื่องสุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน เรื่องทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ เรื่อง R2R ปรับเปลี่ยนชีวิตใคร เรื่องงานวิจัยเขตสุขภาพปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร ฯลฯ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้ สวรส. จะเปิดรับผลงานวิจัยสำหรับนำเสนอด้วยโปสเตอร์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด วิจัย“...”เปลี่ยนชีวิต โดยแบ่งกลุ่มการรับผลงานเป็น 3 กลุ่ม

1.นวัตกรรมสุขภาพ
2.ระบบบริการ
3.ระบบบริหารจัดการ/นโยบาย

ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง สวรส.จะเปิดพื้นที่ในส่วนของนิทรรศการให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ พร้อมร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557

สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อกำหนดการส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยได้ที่ www.hsri.or.th/hsrforum2014 โดย สวรส. จะทำการเปิดระบบลงทะเบียนรับผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 2 - 28 มิถุนายน 2557 สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 832 9203

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.