สวรส. เปิดรับผลงาน “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต !!”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-05-14 10:03
แท็ก 
ระยะเวลา
01 พฤษภาคม 2557 ถึง 06 กันยายน 2557
สวรส. เปิดรับผลงาน “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต !!”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
PDF
42.33 KB
วิจัยเปลี่ยนชีวิต
ดาวน์โหลด
494 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
1946

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เตรียมจัดประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” 4-5 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมเปิดรับบทคัดย่องานวิจัยคัดเลือกร่วมแสดงภายในงาน

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า สวรส. เตรียมจัดงานประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เน้นการนำเสนอคุณค่างานวิจัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมาร่วมคิด ร่วมทำวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป ภายในงานประกอบด้วยเวทีวิชาการที่เป็นสถานการณ์สุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิเรื่องสุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน เรื่องทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ เรื่อง R2R ปรับเปลี่ยนชีวิตใคร เรื่องงานวิจัยเขตสุขภาพปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร ฯลฯ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้ สวรส. จะเปิดรับผลงานวิจัยสำหรับนำเสนอด้วยโปสเตอร์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด วิจัย“...”เปลี่ยนชีวิต โดยแบ่งกลุ่มการรับผลงานเป็น 3 กลุ่ม

1.นวัตกรรมสุขภาพ
2.ระบบบริการ
3.ระบบบริหารจัดการ/นโยบาย

ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทาง สวรส.จะเปิดพื้นที่ในส่วนของนิทรรศการให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ พร้อมร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557

สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อกำหนดการส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยได้ที่ www.hsri.or.th/hsrforum2014 โดย สวรส. จะทำการเปิดระบบลงทะเบียนรับผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 2 - 28 มิถุนายน 2557 สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 832 9203

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.