ปฏิทินกิจกรรมเด่น เดือนสิงหาคม 2564

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2021-08-02 09:08
แท็ก 
ระยะเวลา
02 สิงหาคม 2564
ปฏิทินกิจกรรมเด่น เดือนสิงหาคม 2564
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบวิจัยและการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
จำนวนผู้อ่าน
56

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.