สวรส.ขอเชิญประชุม ย่อยคู่ขนาน (side meeting) PMAC2020

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-22 13:20
ระยะเวลา
29 มกราคม 2563
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
50.61 KB
ดาวน์โหลด
43 ครั้ง
Default image
PDF
481.09 KB
ดาวน์โหลด
39 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
253

       ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมย่อยคู่ขนาน (side meeting) ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี ๒๕๖๓ (Prince Mahidol Award Conference, PMAC 2020) เรื่อง “Ensuring universal and effective access to essential medicines in the Thai UHC” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงยารักษาโรคที่สำคัญในระบบหลักประกันสุขภาพของไทยนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม World Ballroom A ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมจากต้นสังกัด และผู้ที่สนใจโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่ https://pmac2020.com/sidemeeting/3/management หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่างเท่านั้น (โดยไม่มีค่าลงทะเบียน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562


QR CODE สมัครอบรม


Download เอกสารประกอบการประชุม

ต่อต่อประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2832 9268, 0 2832 9220, 0 2832 9212

โทรสาร 0 2832 9201

ประสานงาน ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี/ แพรว เอี่ยมน้อย / ธนภร ชัยจิต

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.