การเสวนา เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-11-08 10:48
แท็ก 
ระยะเวลา
08 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 มกราคม 2563
การเสวนา เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
707.99 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
41.05 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 1) Authors:...
จำนวนผู้อ่าน
259

โครงการเสวนา เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ
โดย รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี และ ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑

อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 

ความรู้ด้านการแพทย์สร้างคุณูประโยชน์นานัปการ แต่ความรู้ก็เหมือนเรื่องอื่นๆ ที่มีความไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนนั้นอาจเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เรามองข้ามความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรา “รู้ไม่หมด” เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องการรักษา ไม่ว่าจะเป็น ยา วิธีการรักษา การวิจัยด้านการแพทย์ เหตุการณ์ในอดีตหลายเรื่องเป็นเครื่องยืนยันว่า ความรู้ด้านการแพทย์ก็พลาดได้ แต่โชคดีที่ยังมีคนตั้งข้อสงสัยจึงสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกมาก ทำให้ความรู้ด้านการแพทย์ยังเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเชื่ออย่างสนิทใจ ไม่มีอะไรเป็นคำตอบตายตัวในเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล

ดังนั้น  ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว  จึงจัดงานเสวนานี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนารู้จักตั้งคำถามกับแพทย์ ตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตัวเอง เข้าใจโรคที่เป็นอยู่ สามารถพิจารณาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของสุขภาพ การรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความระมัดระวังในการรับรู้ข้อมูล (ความรู้ทางการแพทย์ ฤทธิ์ของยา วิธีการรักษา ฯลฯ)
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กำหนดการ

08.30-08.45

ลงทะเบียน

08.45-09.00

เปิดการเสวนา

09.00-12.00

การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ

วิทยากรโดย

รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย

ดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร

 - ทำความรู้จักกับการรักษา...ต้องสงสัย: Testing Treatments คืออะไร

 - รู้เท่าทันข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่มีมากมายตามสื่อต่างๆ ได้อย่างไร

 - ความสำคัญของการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราได้อย่างไร

 - การตรวจสอบวิธีการรักษาที่เที่ยงธรรม หมายถึงอะไร

 - ความรู้ วิธีรักษา การดูแลสุขภาพ แบบเดิมยังคงใช้ได้ผลอยู่หรือไม่

 - ความรู้ทางการแพทย์ที่ใหม่กว่า แล้วดีกว่าจริงหรือไม่

 - ปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น

- สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปิดรับสมัคร

แผนที่

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.