การประชุมวิชาการด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-10-21 14:21
ระยะเวลา
18 พฤศจิกายน 2562
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
303.75 KB
ดาวน์โหลด
1 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
364

       

        ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยแผนงานประชากรข้ามชาติ (Migrant Health) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย (WHO-RTG Country Cooperation Strategy: CCS) ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติ ในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญต่อทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประชากรข้ามชาติในระดับประเทศ

       ในการนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเรียนเชิญ ท่าน ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

สามารถสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/3YrLX58LnDTdfyd9A หรือ SCAN QR CODE ด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.