ประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : “คลายปมปัญหา - เดินหน้า” เพื่อประชาชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-05-24 15:11
ระยะเวลา
25 มิถุนายน 2562
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
481.14 KB
หนังสือเชิญประชุม กัญชา
ดาวน์โหลด
142 ครั้ง
Default image
PDF
97.08 KB
กำหนดการ ฉบับร่าง(11-06-62)
ดาวน์โหลด
20 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1887

(ร่าง) กำหนดการประชุมสัมมนา
ระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : “คลายปมปัญหา - เดินหน้า” เพื่อประชาชน
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น ๕ อาคารทีเค ๓ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

================================

update : 11/06/2562
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดประชุมโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เวลา ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. สถานการณ์การใช้กัญชาสำหรับประชาชน โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

เสวนา ประโยชน์ โทษ และข้อเสนอทิศทางการใช้กัญชาสำหรับประชาชน

 • ทิศทางการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

  โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แนวทางการวิจัยในกัญชาและหลักเกณฑ์การขออนุญาต

  โดย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • การมีกัญชาไว้ครอบครองสำหรับประชาชน

  โดย นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 • หลักการปลูกและการสกัดสารจากกัญชา

  โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล

  องค์การเภสัชกรรม

 • มุมมอง/ประสบการณ์การใช้กัญชาในภาคประชาชน

  โดย อาจารย์เดชา ศิริภัทร

  มูลนิธิข้าวขวัญ

ผู้ดำเนินการอภิปราย โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดเวทีอภิปราย ตอบข้อคำถาม ไขข้อข้องใจ นำโดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

สรุป จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และปิดประชุมสัมมนา

นำโดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  *** (รายละเอียดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)***
 

 

. **ปิดรับสมัคร***