การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-04-05 14:28
แท็ก 
ระยะเวลา
05 เมษายน 2562 ถึง 29 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
63.54 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
68.47 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
705.41 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
44.64 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
1.17 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
954.97 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
57.62 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
1.33 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
926.38 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
1.32 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
718

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1  ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  (ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 62)

เอกสารประกอบการประชุม
เอกสาร 1 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตน
เอกสาร 2 มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
เอกสาร 3 เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้จากกรณีช่วยเหลือทีมหมูป่า
เอกสาร 4 สมอง3ส่วนกับการพัฒนาตน
เอกสาร 5 ต่อมรู้ตนเครื่องนำความเจริญสู่ชีวิต
เอกสาร 6 ฝึกจิตเป็นนิจ
เอกสาร 7 ฝึกจิตเหมือนฉีดวัคซีน
เอกสาร 8 วิชาความสุข
เอกสาร9-สมองหน้าพาเติบใหญ่ด้วยหมั่นฝึกสติเป็นนิสัย

เอกสาร10-เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม (PowerPoint)

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning : TL) หมายถึง การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตน ซึ่งเป็นศักยภาพของมนุษย์ที่มีกลไกสมองอันล้ำเลิศเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งปวง และสามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่วัยเยาว์จนแก่เฒ่า  เนื่องด้วยเพราะเซลล์สมองมีการเจริญพัฒนา (Neurogenesis & Neuroplasticity) ด้วยการบริหารกาย จิต อารมณ์ ปัญญา ได้จนแก่จนตาย การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนจิตสำนึก การเปลี่ยนแปลงระบบคิด (mindset) การปรับใจให้เปิดกว้าง (Open Minded) ซึ่งเมื่อเรียนรู้จนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เกิดความคิด ความเห็นที่ถูก จะทำให้เกิดการกระทำที่ถูกตามมา เช่น วิธีอยู่ร่วมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมด้วยดี  วิธีทำงานที่สามารถใช้สติปัญญารู้เท่าทันในการจัดการกับเรื่องต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ลงตัว เอาชนะปัญหาอุปสรรค ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ ได้

ดังนั้น  ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้  จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ขึ้น  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แนวคิดและฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กำหนดการประชุม

09.00-09.15

ลงทะเบียน

09.15-12.00

From Routine to Transformative Learning : จากงานประจำสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  

-  เรียนรู้ชีวิตจากงานประจำเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิต

-  เรียนรู้แนวคิดการเรียนรู้ตามกระบวนการธรรมชาติของกลไกสมอง (พัฒนาระบบ ความคิด ให้เกิดพลังปัญญา และความคิดเชิงบวก)

กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๑ : ฝึกการฟังด้วยใจ (deep listening)

12.00-13.00

พักกลางวัน

กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๒ : ฝึกเคี้ยวด้วยใจ – ทานอาหารอย่างมีสติ

13.00-15.30

กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๓ : ฝึกการเดินด้วยใจ – การเดินอย่างมีสติ
กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๔ : กระบวนการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง สะท้อนคิดและย้อนดูตน

15.30-16.00

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป และปิดการประชุม

เต็ม! ปิดรับสมัคร 

แผนที่

ความคิดเห็น

ชอบในโครงการนี้ ดูกำหนดการแล้วอยากไปร่วมประชุมคะ

จะทราบได้อย่างไรว่าสมัครไปแล้วได้เข้าร่วมประชุมหรือเปล่า จะเข้าไปดูจากไหนคะ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ สวรส. ค่ะ

ได้รับหนังสือวันที่15 พฤษภาคม 2562โรงพยาบาลกันทรวิชัย จ.มหาสารคามค่ะ อยากเข้าร่วมประชุมแต่เต็มแล้วไม่ทราบจะมีจัดอีกเปล่าคะ

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.