วีดีโอ

 • หลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย - ประสานงานวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน
  การประสานงานวิจัยอย่างไร...ใ­ห้ได้ใจแหล่งทุน ที่นำเสนอสาระสำคัญ เช่น การประสานที่ดี การร่างหนังสือประสานงาน รวมทั้งหลักการที่สำคัญๆในการประสานงาน ฯลฯ ในโครงการอบรมผู้จัดการงานวิจัย (Research...
 • ภาพไตเติ้ลรายการพูดเปลี่ยนโลก
  อาการขาขาดเลือดจากเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดตีบตันส่วนปลาย แม้ชื่ออาจดูไม่รุนแรง...แต่จากการวิจัยพบ อัตราการเสียชีวิตสูงเทียบเท่ากับโรคมะเร็ง รับชมและรับฟังสาระที่น่าสนใจได้จาก ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์...
 • สาระน่ารู้ ...วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค office syndrome
  วันนี้มาดูวิธีป้องกันโรคนี้กัน Credit: http://www.it24hrs.com หากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ต้องมาเริ่มจากการนั่ง เพราะท่านั่งที่ดี และการจัดสิ่งของให้หยิบจับสะดวก...
 • สวรส. ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย ช่วง4
  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้สัมภาษณ์ประเด็น ปฎิรูปเขตสุขภาพ ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย กับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานให­...
 • สวรส. ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย ช่วง3
  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้สัมภาษณ์ประเด็น ปฎิรูปเขตสุขภาพ ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย กับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานให­...
 • สวรส. ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย ช่วง2
  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้สัมภาษณ์ประเด็น ปฎิรูปเขตสุขภาพ ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย กับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานให­...
 • พูดเปลียนโลกโดย ศ.นพ.สมเกียรติ
  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้สัมภาษณ์ประเด็น ปฎิรูปเขตสุขภาพ ปฎิวัติปัญหาระบบสุขภาพไทย เพื่อคนไทย กับการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานให­...
 • Default image
  วิดีโอคลิปนี้เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น 3D ทำขึ้นเพื่อสอนเด็กไทยตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไปให้มีความรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแ ­ปลง ของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว หากมีเพศสัมพันธ์ ต้องทำอย่างถูกต้องและปลอดภัย...
 • ภาระโรค ภาระคุณ ภาระประเทศ-รายการสโมสรสุขภาพ ช่อง 9
  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความพิการ การเสียชีวิต นอกจากสร้างความเสียในต่อญาติและคนในครอบค­รัว ยังส่งผลกระทบที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของประ­เทศด้วย มาทำความเข้าใจถึงภาระโรคที่เกิดขึ้นกับเร­...
 • เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพ
  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวถึงการปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่เริ่มดีเดย์ไปเมื่อ 1 ตุลาคม 2556 ว่านับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ...

รายการเลขหน้า