วีดีโอชุดความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้น ตอน ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมดูแลเด็กสมาธิสั้น ของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2018-01-01 00:31
แท็ก 
ชนิดวีดีโอ 
วิดีโอชุดความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้น ตอน ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมดูแลเด็กสมาธิสั้น ของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส . สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า “ด้านการแพทย์และสาธารณสุข” สู่การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ...
จำนวนผู้อ่าน
544

 

 

          วีดีโอชุดความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้น ตอน ผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมดูแลเด็กสมาธิสั้น ของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน จากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ  (ปีที่ 1) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำ VDO คู่มือเทคนิคและกระบวนการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่โรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถจัดการปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์และฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์เด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน โดยการปรับพฤติกรรมด้วยเหตุผล การสร้างเงื่อนไข การทำตามข้อตกลง และร่วมมือในการปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยคู่มือเล่มนี้จะช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กสมาธิสั้นให้กับคุณครู การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นกับผู้ปกครองและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูหรือผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น ผู้ปกครอง บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศต่อไป สามารถติดตามข้อมูลชุดความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กสมาธิสั้นต่างๆ ได้ทาง www.adhdthailand.com

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.